มาจ้า มาสนุกกันจ้า

สอบ ก.พ. 2559 เปิดรับสมัคร ประจำปี 2559 สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบภาค ก.) รอบปกติ ประจำปี 2559
สอบ ก.พ. 2559 สมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 59
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (สอบภาค ก ของ ก.พ. )
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ
1. ปวช.
2. ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส.
3. ปริญญาตรี
4. ปริญญาโท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559″ ซึ่งจะสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2559

วัน เวลาและสถานที่สอบ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบในวันใดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และ จะดำเนินการสอบพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบ ก.พ. ทั่วประเทศ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/
สอบ ก.พ. 59 สมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2559
ที่มา สำนักงาน ก.พ.

มาจ้าดอทคอม

Special Thanks